top of page
רובע 3 | תכנית הרובעים

רובע 3 תל אביב מתפרש על שטח של כ-2,4000 דונמים, ועל פי תכנית הרובעים, זכויות הבנייה ברובע מאפשרות הוספת של 8,000 יחידות דיור נוספות. הרובע מוגדר בין רחוב אבן גבירול במזרח, חוף הים במערב, נחל הירקון בכיוון צפון, ורחוב בוגרשוב מדרום.
 

בין המקומות הנמצאים ברובע 3: מתחם הבימה, כיכר דיזנגוף, כיכר רבין, נמל ת"א ומתחם בזל. הרחובות המרכזיים הנכללים ברובע 3 הם פרישמן, בן יהודה, גורדון, ארלוזורוב (החלק המערבי), פרוג, ירמיהו, שדרות בן ציון, שדרות בן גוריון, שדרות נורדאו ושדרות ח"ן.

רובע 3 כולל כמחצית מהעיר הלבנה, המוכרזת בתור אתר מורשת עולמי של אונסק"ו, כך שקיימת הגבלת גובה לבנייה באזור, וזכויות הבנייה ברובע זה מצומצמות יותר. כתוצאה מכך, הפרויקטים ברובע 3 הם בעיקר תוספת בנייה לבניין קיים, באזורים אלו.

חישוב זכויות
מספר קומות
תכסית קרקע
Anchor 1
תוספות בנייה
(לבניינים אשר הוצא היתר לבנייתם עד 1.1.1980)
אופן חישוב מספרי הקומות ברובע 3
בנייה חדשה
תוספת בנייה לבניינים שקיבלו היתר עד 1980
(ג) 4.1.3
בנייה חדשה
טבלה 5
Anchor 2
אופן חישוב התכסית במגרשים
תכסית הנובעת מקווי בניין תהווה גודל הקומה המקסימלי המותר*
20%Xשטחי שירות מעל הקרקע = שטח עיקרי*
(כולל מממ"דים)
קווי בניין ברחובות מסחריים
2.jpg
document-icon.png
3.jpg
document-icon.png
5.jpg
document-icon.png
5.jpg
document-icon.png
מרפסות
6.jpg
document-icon.png
7.jpg
document-icon.png
תוספת בנייה על הגג לבניינים קיימים
8.jpg
document-icon.png
9.jpg
document-icon.png
הוראות לקומת הגג 
10.jpg
document-icon.png
11.jpg
document-icon.png
12.jpg
document-icon.png
13.jpg
document-icon.png
bottom of page